• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Žamberk a Králíky

Jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Žamberk a Králíky

V průběhu dubna proběhlo jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Žamberk a Králíky, což je hlavní rozhodující orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na daném území realizace MAP. 

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR a celkové mimořádné situaci týkající se epidemie koronaviru se jednání muselo uskutečnit elektronickou formou, hlasování formou per rollam, a to v termínu od 21. do 28. dubna 2020.

Více informací o Řídícím výboru pro SO ORP Žamberk a Králíky naleznete ZDE.

Na jednání Řídícího výboru se schvalovaly tyto dokumenty:
Finální dokument MAP II
Strategický rámec (verze 8.0)
Implementační část MAP - část D
Akční plán (09/2020 - 02/2022) - část C
Řízení procesu MAP - část A

Místní lídři v území MAP

Zápis z jednání naleznete ZDE.

Následující jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Žamberk a Králíky proběhne 27. října 2020.

Přidat nový komentář