• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Pracovní skupiny pro financování MAP III (ÚO_ČT)

Jednání Pracovní skupiny pro financování MAP III (ÚO_ČT)

Dne 20. září 2022 proběhlo v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí jednání Pracovní skupiny pro financování z území Orlickoústecka a Českotřebovska.
V úvodu jednání byli členové seznámeni s aktualizací Analytické části MAP. Dále se věnovali aktualizaci klíčových témat v Postupech pro MAP III, a to zejména v souvislosti s novým klíčovým tématem: "Téma podpory pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání". V pracovní části aktualizovali východiska pro strategickou část a revidovali SWOT-3 analýzy.
Dále byli členové PSF také informováni o průběhu sběru investičních záměrů (09.09.2022 - 14.10.2022) - jakým způsobem probíhá, jaké jsou prozatímní stavy nově doručených investičních záměrů a aktualizovaných záměrů, a jaký postup bude následovat po skončení sběru investičních záměrů, aby proběhla aktualizace Strategického rámce na verzi 3.0.
V závěru jednání se členové PSF dozvěděli nové informace k otevřeným setkáním.
Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne v termínu 29. listopadu 2022, od 16:00 hod., v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí.

Přidat nový komentář