• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Workshop - Kariérové poradenství - on-line

Workshop - Kariérové poradenství - on-line
Dne 19.05.2021, od 16:30 do 18:30 hodin, proběhl ON-LINE formou prostřednictvím platformy ZOOM workshop určený všem rodičům z Orlickoústecka a Českotřebovska, ale i Žamberska a Králicka na téma Kariérové poradenství - on-line
Rodiče měli možnost zjistit, jak mohou svému dítěti pomoci při výběru dalšího studia a kariéry. Účastníci se nejprve dozvěděli, co to vůbec je kariérové poradenství, pro koho je určeno, kam je možné se obrátit a kdo může rodiči/dítěti/dospělému zájemci/... v tomoto směru poskytnout pomoc, co vše lze prostřednictvím kariérového poradenství o člověku zjistit a jakou formou může probíhat.
V dalším bloku se lektorka věnovala tématu, co mohou rodiče udělat sami (rodič jako "kariérový poradce") –  jaké kompetence u dítěte sledovat, jak poznat jeho potenciál, jak ho nasměrovat. Rodič může zjistit o svém dítěti pouhým pozorováním v každodenním kontaktu celou řadu ukazatelů, které mohou mnohé napovědět: prospěch, oblíbené předměty, koníčky, vztah k učení, manuální zručnost, míru samostatnosti při přípravě do školy, úroveň vyjadřovacích schopností, vztah k plnění povinností apod.
Workshop vedla Mgr. Vlasta Tvrdíková z Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí.
A jaké byly ohlasy?
"Vzhledem k tomu, že se o své dítě zajímám, vím co má rádo a o volbě budoucího povolání jsme spolu již mluvili, mne workshop pouze doplnil určité pohledy na dané téma."
"Představení procesu kariérního poradenství."
"Erudované informační vysvětlení."
"Kvalitní a souhrnné informace na téma kariérního poradenství, jak pomoci s výběrem oboru svému dítěti a možnosti kam se o další pomoc obrátit."
"Srozumitelnou formou předán souhrn informací důležitých k výběru povolání."
"Výklad srozumitelný, ale horší kvalita zvuku."
Realizováno v rámci aktivity 2.14 Podpora znalostních kapacit - workshopy pro rodiče.

Přidat nový komentář