• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Společné jednání Pracovních skupin (ŽA_KR)

Společné jednání Pracovních skupin (ŽA_KR)

Dne 7. října 2021 proběhlo v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., společné jednání Pracovních skupin (PS ČG, PS MG a PS RP) MAP II SO ORP Žamberk a Králíky.

Odborná manažerka členy pracovních skupin na úvod seznámila s novými informacemi z projektu MAP II, včetně pozvánek na plánované workshopy/ukázkové hodiny/stáže a semináře. 

Dále se věnovali Strategické části MAP II - rozdílu mezi investičními a neinvestičními aktivitami a rozdílu mezi aktivitami škol a aktivitami spolupráce.

V pracovní části jednání se členové pracovních skupin věnovali aktivitám, které podporují rovné příležitosti: v menších skupinách diskutovali aktivity, které školy u nás v území realizují, měli za úkol označit ty, které podporují a nastavují rovné příležitosti v území a naopak, které jsou v rozporu s rovnými příležitostmi. Dále se měli vyjádřit k tomu, jaké aktivity jim v seznamu aktivit škol a aktivit spolupráce chybí, které aktivity podporují rovné příležitosti v území – obecně a které aktivity jsou naopak v rozporu s RP a proč.

Na závěr se členové pracovních skupin domlouvali na termínu příštího jednání, které proběhne 19. ledna 2022, od 15:00 hod. v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s.

Přidat nový komentář