• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Společné jednání pracovních skupin (ÚO_ČT)

Společné jednání pracovních skupin (ÚO_ČT)
Dne 13.09.2021 proběhlo v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., společné prezenční jednání pracovních skupin MAP II Ústí nad Orlicí a Česká Třebová  (PS ČG, PS MG a PS RP). 
Odborná manažerka nejprve shrnula členům Pracovních skupin aktualizaci Analytické části MAP. Členové Pracovních skupin neměli k Analytické části MAP, verze 4.0, žádné připomínky, vzali na vědomí, že bude v průběhu října 2021 ještě probíhat konzultační proces, a pokud z něj nevzejdou žádné připomínky, bude předložena Řídícímu výboru dne 4.11.2021 ke schválení. 
Odborná manažerka seznámila členy pracovních skupin s rozdílem mezi „aktivitami škol“ a „aktivitami spolupráce“ a následně jim zadala konkrétní příklad s tím, aby si zkusili sami vyplnit, co vše se u těchto aktivit musí promyslet. 
Poté odborná manažerka informovala členy Pracovních skupin o probíhajícím sběru neinvestičních aktivit. Představila jim dotazník, jehož prostřednictvím je sběr neinvestičních aktivit realizován a požádala je, aby o dotazníku informovali ředitele/ředitelky svých škol. Členům Pracovních skupin také představila tabulku stávajících neinvestičních aktivit.
Dále jednali členové Pracovních skupin o Akčním plánu, a to zejména o jeho naplňování a vyhodnocení. Členové Pracovních skupin neměli k Akčnímu plánu žádné připomínky, vzali na vědomí, že bude v průběhu října 2021 ještě probíhat konzultační proces, a pokud z něj nevzejdou žádné připomínky, bude předložen Řídícímu výboru dne 4.11.2021 ke schválení. 
Společného jednání Pracovních skupin se zúčastnila také odborná manažerka MAP II, Mgr. Adéla Bednářová, která členy Pracovní skupin seznámila s uplynulým školním rokem a současným stavem v Implementačních aktivitách, které realizuje ve spolupráci se zapojenými školami a organizacemi. 
Na závěr společného jednání Pracovních skupin seznámila odborná manažerka členy Pracovních skupin s pozvánkami na plánované akce v rámci Implementačního projektu 4.1 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností a 2.13 Podpora znalostních kapacit.
 
Příští společné jednání Pracovních skupin proběhne v termínu 30. listopadu 2021 (místo, příp. forma budou ještě upřesněny v závislosti na epidemiologické situaci).

Přidat nový komentář