• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Společné jednání pracovních skupin MAP III (ŽA_KR)

Společné jednání pracovních skupin MAP III (ŽA_KR)
Společné jednání všech pracovních skupin (PS ČG, PS MG a PS RP) MAP III v SO ORP Žamberk a Králíky se uskutečnilo dne 12. května 2022. Jednalo o ustanovující první společné jednání pracovních skupin v rámci projektu MAP III - probíhalo kombinovanou formou, tzn. část členů byla přítomna prezenčně v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., část členů byla připojena k prezenčnímu jednání prostřednictvím platformy ZOOM, tj. on-line formou.
Odborná manažerka představila v úvodu jednání členům všech účastnících se pracovních skupin jak členy Realizačního týmu MAP III, tak i zcela nové členy v jednotlivých pracovních skupinách a také představila členy, kteří v pracovních skupinách pracovali už v předcházejícím projektu MAP II. Dále členy pracovních skupin seznámila s celým projektem MAP III a úlohou pracovních skupin v něm.
Členové pracovních skupin se následně zabývali evaluačními výstupovými dokumenty předcházejícího projektu MAP II a dozvěděli se shrnující informace z výstupových zpráv k problematice dětí a žáků z Ukrajiny.
Ve druhé části jednání se členové pracovních skupin věnovali právě aktualizovanému Strategickému rámci MAP, verzi 2.0 - odborná manažerka je informovala o připomínkách, které vzešly z konzultačního procesu, a o formě vypořádání těchto připomínek. 
Příští společné jednání pracovních skupin (PS ČG, PS MG a PS RP) v rámci projektu MAP III v SO ORP Žamberk a Králíky proběhne 22. září 2022, od 15:30 hod., na Základní škole v Jablonném nad Orlicí

Přidat nový komentář