• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Společné jednání pracovních skupin MAP III (ÚO_ČT)

Společné jednání pracovních skupin MAP III (ÚO_ČT)
Dne 13. září 2022 proběhlo v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí společné jednání odborných pracovních skupin z území Orlickoústecka a Českotřebovska v rámci projektu MAP III.
V úvodu jednání byli členové seznámeni s průběhem aktualizace Analytické části MAP.
Dále se členové odborných pracovních skupin věnovali aktualizaci klíčových témat v Postupech pro MAP III, a to zejména v souvislosti s novým klíčovým tématem: "Téma podpory pedagogických, didaktických a manažerských kompetencí pracovníků ve vzdělávání". V pracovní části aktualizovali východiska pro strategickou část a revidovali SWOT-3 analýzy.
Členové odborných pracovních skupin byli také informováni o probíhajícím sběru investičních záměrů (09.09.2022 - 14.10.2022) - jakou formou probíhá, jaký je postup při podání nového investičního záměru a jaký při aktualizaci stávajícího záměru, a co následuje po skončení sběru investičních záměrů pro aktualizaci Strategického rámce na verzi 3.0. Členům pracovních skupin zdůraznila odborná manažerka také to, na co je zapotřebí dávat při podávání investičních záměrů pozor (např. že celkové výdaje projektu uvedené v investičním záměru nelze při podání žádosti o dotaci překročit, jedná se o maximální možnou částku nikoli o částku orientační).
V závěru jednání se odborné pracovní skupiny dozvěděly podrobné informace k otevřeným setkáním, která budou realizovat, a členové diskutovali o možných tématech pro uvedená setkání.
Příští společné jednání odborných pracovních skupin proběhne v termínu 15. listopadu 2022, od 15:30 hod., v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí.

Přidat nový komentář