• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Společné distanční jednání pracovních skupin (ÚO_ČT)

Společné distanční jednání pracovních skupin (ÚO_ČT)

V únoru 2021 bylo naplánováno společné jednání pracovních skupin MAP II SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová (PS čtenářská gramotnost, PS matematická gramotnost, PS rovné příležitosti).

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR a celkové mimořádné situaci související s epidemií COVID-19 se jednání muselo uskutečnit distanční formou prostřednictvím e-mailu a úkolů na Google disku, a to od 24. února 2021 do 3. března 2021.

Odborná manažerka rozeslala členům pracovní skupiny e-mail s prezentací, jejíž součástí byl odkaz na Google dotazník, který měli členové pracovních skupin vyplnit. V prezentaci byli členové pracovních skupin seznámeni s plánem akcí na jaro 2021, dále jim byly představeny závěry a výstupy z Popisů potřeb, které zjistila odborná manažerka na školách, a členové pracovních skupin se k nim měli v rámci Google dotazníku dále vyjadřovat. Dále se odborná manažerka věnovala v prezentaci a následně i v dotazníku možnostem on-line ukázkových hodin a byla zhodnocena činnost ICT odborníka. Na závěr členům oznámila termín příštího jednání pracovních skupin (duben 2021) a jeho hlavní téma (dokument "Agregovaný popis potřeb").

Členové pracovních skupin měli vedle vyplnění Google dotazníku také možnost zúčastnit se on-line společného setkání prostřednictvím platformy ZOOM. Toto on-line setkání proběhlo 4. března 2021 od 15:00 hod. a pro členy pracovních skupin bylo dobrovolné.

Přidat nový komentář