• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Setkání pracovních skupin

Setkání pracovních skupin

Se začátkem školního roku se postupně začaly scházet i pracovní skupiny, které se budou snažit reflektovat potřeby a nedostatky v dané oblasti školství a budou vymýšlet návrhy, díky kterým by mohlo být vzdělávání efektivnější. Během září se těchto pracovních skupin sešlo dohromady osm - čtyři pracovní skupiny pro každé území (SO ORP Orlickoústecko a Českotřebovsko; SO ORP Žamberecko a Kralicko). Na každém území působí tyto pracovní skupiny : Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti, Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti, Pracovní skupina pro rovné příležitosti a Pracovní skupina pro financování. Dále máme také Řídící pracovní skupinu, ta je složena ze zástupců jednotlivých pracovních skupin a zprostředkovává kontakt mezi pracovními skupinami a Řídícím výborem, tato pracovní skupina se poprvé sejde 16. 10. 2018. Pokud by vás více zajímala nápň práce těchto skupin či jejich složení, podívat se můžete v sekci: Tvůrci MAP, nebo na tomto odkaze: https://www.maporlicko.cz/tvurci-map

Přidat nový komentář