• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Připomínkování zpracovaných dokumentů

Připomínkování zpracovaných dokumentů

Od 29. května do 5. června byla možnost v rámci projektu MAP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová připomínkovat tyto dokumenty: 

  • Agregovaný popis potřeb školy;
  • Průběžné vyhodnocení ročního akčního plánu na školní rok 2018/2019.

Oba dokumenty budou v průběhu června schváleny Řídícím výborem projektu MAP. 

Přidat nový komentář