• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Podpora polytechniky v České Třebové úspěšně zahájena

Podpora polytechniky v České Třebové úspěšně zahájena

Že ani o prázdninách nezahálíme, dosvědčuje fakt, že proběhla další schůzka k implementačním projektům MAP II. Tentokrát jsme se sešli s panem ředitelem ze VOŠ a SŠT Česká Třebová, kde budeme realizovat projekt na podporu spolupráce mezi VOŠ a SŠT Česká Třebová a českotřebovskými základními školami. Součástí tohoto projektu budou workshopy pro žáky základních škol, volnočasový kroužek i vzdělávací aktivity pro pedagogy základních škol. 

Tento projekt je součástí velkého implementačního projektu s názvem Rozvoj spolupráce v oblasti polytechniky. 

Přidat nový komentář