• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

PILOTÁŽ - Základní škola a mateřská škola Červená Voda, Projekt: Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc

PILOTÁŽ - Základní škola a mateřská škola Červená Voda, Projekt: Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc

Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc – takový je název aktivity v rámci pilotáže, kterou zrealizovala ZŠ a MŠ Červená Voda.

Termín a místo konání: 6. 6. – 11. 11. 2017, Červená Voda

Cíl aktivity: aktivní prožití volného času rodiny, podpora citového prožitku – upevnění rodinného pouta společnými prožitky. 6. 6. 2017 se uskutečnila zahradní slavnost v areálu MŠ Červená Voda pro děti a jejich rodiče a prarodiče, kde členky Klubu čilých babiček uspořádaly dílnu s ukázkou háčkování, pletení, látání, tkaní a vyšívání. Byla prezentována hra na flétnu a zpěv a vystaveny rukodělné práce a obrazy MŠ.  24. 6. 2017 se odehrála Pohádková cesta na Křížovou horu, kde zástupci Lesů ČR a.s. zajistili zajímavé stanoviště – kvízy a úkoly z oboru Lesní pedagogiky; středisko Bílá liška místního skautu připravilo pod rozhlednou nejen prezentaci organizace, ale i zajímavé sportovní disciplíny. Divadelní soubor JO JO zajistil divadelní představení pro děti. V termínu 25. 10. – 11. 11. 2017 byla zrealizována výtvarná akce „Místo, kde žiji“ – díla vytvořená dětmi převážně ve škole, ale i doma budou tvořit výzdobu místní knihovny a nabídnuty k prezentaci v místním zpravodaji.

Přínos pro vzdělávací proces: prevence patologických jevů – aktivní prožití volného času rodiny. Podpora citového prožitku (upevnění rodinného pouta společnými prožitky). Prezentace zástupců neformálního a zájmového vzdělávání.

Zapojené subjekty spolupráce: děti a žáci, rodiče, členky Klubu čilých babiček, zaměstnankyně MŠ, divadelní soubor JO JO, Skaut – středisko Bílá liška, zaměstnankyně ZUŠ Králíky, Lesy ČR a.s.

Zkušenosti rád/a předá: Jana Švestková (ms.cervenavoda@seznam.cz

Zhodnocení přínosu pro MAP: opakovaná spolupráce a zapojení všech zúčastněných subjektů do aktivit podporujících účelné trávení volného času. Podpora mezigenerační spolupráce.  

Fotogalerie

PILOTÁŽ - Základní škola a mateřská škola Červená Voda, Projekt: Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc

Přidat nový komentář