• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

PILOTÁŽ - Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí; Projekt: Společně ve škole i po škole

PILOTÁŽ - Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí; Projekt: Společně ve škole i po škole

Další aktivitou Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí zařazenou do pilotáže byl program s názvem Společně ve škole i po škole.

Termín a místo konání: 21. 9. - 2. 11. 2017, Ústí nad Orlicí.

Cíl aktivity: v rámci aktivity proběhla tři setkání (21. 9., 19. 10. a 2. 11. 2017) nad aktuálními tématy z praxe inkluzivního vzdělávání napříč PV, ZV i neformálním  a zájmovým vzděláváním. Jednalo se o témata ze školské prevence (poruchy příjmu potravy, manipulace a šikana), kdy hlavní aktivitou bylo zhlédnutí filmu na jedno z témat a následná beseda s diskuzí vedené odborníkem v dané oblasti (nutriční terapeut, speciální pedagog a psychoterapeut, mluvčí Policie ČR). Přidanou hodnotou bylo též neformální setkání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, pracovníků NNO a rodičů dětí a žáků.

Přínos pro vzdělávací proces: přiblížení a šíření témat školské prevence širší veřejnosti, vzájemná podpora účastníků, sdílení zkušeností a kontaktů na návazné služby.

Zapojené subjekty spolupráce: rodiče a poručníci dětí, pedagogové škol, zaměstnanci DD D. Čermná, Rodinné integrační centrum, NZDM Kamin Ústí nad Orlicí.

Zkušenosti rád/a předá: Mgr. Jana Klementová (info@pppuo.cz

Zhodnocení přínosu pro MAP: kooperace mezi zúčastněnými osobami, vzájemné sdílení zkušeností, nabídek další spolupráce a prezentace poskytovaných služeb v regionu.

Fotogalerie

PILOTÁŽ - Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí; Projekt: Společně ve škole i po škole

Přidat nový komentář