• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

PILOTÁŽ - Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí; Projekt: I mimo školu je zábava

PILOTÁŽ - Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí; Projekt: I mimo školu je zábava

I mimo školu je zábava je název aktivity pilotáže, kterou zrealizovali zaměstnanci Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí.

Termín a místo konání: 10. - 31. 10. 2017, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí.

Cíl aktivity: podpora aktivního trávení volného času, navazování kvalitních vztahů žáků, kteří s nimi mají problémy. Naučit děti, jak čelit krizovým situacím, předávat základy první pomoci. Aktivity byly zahájení úvodní schůzkou pro rodiče zapojených děti, kde jim byl představen cíl a podrobný program. Hlavní aktivitou byl víkendový pobyt v letním táboře Řadov v Brandýse nad Orlicí. Pro děti byl připraven bohatý program aktivit (např. táborák a s ním spojená příprava dřeva, míčové hry, procházky, deskové hry, výroba předmětů z papíru, příprava stravy,...),  zaměřujících se na sociální dovednosti. Jednotlivé aktivity rozvíjeli dílčí funkce – zrakové a sluchové vnímání, motoriku, vizuomotoriku, orientaci v čase a prostoru. Při vzniklých konfliktech lektoři snižovali napětí, vedli děti k efektivnímu a konstruktivnímu řešení. Na závěrečné schůzce byli rodiče seznámeni s tím, jak děti zvládly odloučení, respektování pravidel, jak se zapojovaly do aktivit.

Přínos pro vzdělávací proces: rozšiřování sociálních kompetencí žáků v oblasti komunikace, přizpůsobení, sebeobsluhy, samostatnosti. Podpora rozvoje fyzické zdatnosti.

Zapojené subjekty spolupráce: žáci a rodiče, sbor dobrovolných hasičů Líšnice, spolek P.R.O., z.s..

Zkušenosti rád/a předá: Mgr. Hana Zakouřilová, MBA (info@pppuo.cz

Zhodnocení přínosu pro MAP: podpora a rozvoj spolupráce všech zapojených subjektů.

Fotogalerie

PILOTÁŽ - Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí; Projekt: I mimo školu je zábava

Přidat nový komentář