• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Otevřené setkání na téma Klima třídy/skupiny

Otevřené setkání na téma Klima třídy/skupiny

Dne 22. května 2023 proběhlo otevřené setkání pod záštitou Pracovní skupiny pro rovné příležitosti na území na téma Klima třídy/skupiny, kterým nás provedly lektorky Mgr. Markéta Sychrová a Mgr. Monika Chalupníková.

Na setkání se probírala především tato témata:

  • Role ŠPP v zjišťování klimatu třídy – mapování možností a potřeb cílové skupiny
  • Metody a formy dalšího rozvoje ŠPP

Otevřené setkání bylo realizováno pro podpoření šíření příkladů dobré praxe a odborných znalostí (aktivita A 1.5 Pracovní skupina pro rovné příležitosti).

Přidat nový komentář