• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová
Dne 4. listopadu 2021 proběhlo v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, což je hlavní rozhodující orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na daném území realizace MAP. 
Více informací o Řídícím výboru pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová naleznete ZDE.
Na jednání Řídícího výboru se schvalovaly tyto dokumenty:
Strategický rámec (2021 - 2027), verze 1.0
Analytická část MAP (ÚO_ČT), verze 4.0
3. Evaluační zpráva (ÚO_ČT)
Zhodnocení Akčního plánu na období září 2020 - únor 2022 
SWOT-3 analýza
Vize (ÚO_ČT)
Vymezení problémových oblastí, priorit a cílů MAP 
Zápis z jednání naleznete ZDE.
Následující jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová proběhne
17.02.2022 v Malém sále KC Česká Třebová.

Soubory

Řídící výbor (ÚO_ČT) - schválené dokumenty

Přidat nový komentář