• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

V průběhu dubna proběhlo jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová, což je hlavní rozhodující orgán partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na daném území realizace MAP. 

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR a celkové mimořádné situaci týkající se epidemie koronaviru se jednání muselo uskutečnit elektronickou formou, hlasování formou per rollam, a to      

v termínu od 21. do 28. dubna 2020.

Více informací o Řídícím výboru pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová naleznete ZDE.

Na jednání Řídícího výboru se schvalovaly tyto dokumenty:
Finální dokument MAP II (verze 1.0)
Strategický rámec (verze 8.0)
Implementační část MAP
Řízení procesu MAP 
Složení ŘV od 01.05.2020
Místní lídři v území MAP

Zápis z jednání naleznete ZDE.

Následující jednání Řídícího výboru MAP pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová proběhne    
27. října 2020.

Přidat nový komentář