• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Řídící pracovní skupiny (ŽA_KR)

Jednání Řídící pracovní skupiny (ŽA_KR)
Dne 7. října 2021 proběhlo jednání Řídící pracovní skupiny MAP II SO ORP Žamberk a Králíky.
Členové ŘPS se nejprve seznámili s novým Strategickým rámcem (2021 - 2027). V rámci jednání ŘPS neměl žádný z přítomných členů k novému Strategickému rámci (verze 1.0) připomínky, přítomní členové ŘPS doporučili nový Strategický rámec (verze 1.0) ke schválení Řídícímu výboru.
V pracovní části jednání se věnovali konkretizaci definované aktivity: „Vzdělávání celé sborovny v komplexních tématech jako jsou metody aktivního učení, kritické myšlení, individualizace, teorie typů, H-mat, osobnostně sociální rozvoj aj. Po teorii by následovalo přenesení do praxe (úkoly od lektorů, vzájemné sdílení), po absolvování – ukázkové hodiny od zúčastněných.“
Tuto aktivitu vybral Řídící výbor na svém jednání v dubnu 2020 a má mu být nejpozději na posledním jednání představena ve formě projektové fiche (= v podobě komplexní aktivity, která je připravena k realizaci). V definování aktivity bude Řídící pracovní skupina pokračovat ještě i na dalším setkání.
Příští jednání ŘPS proběhne 19. ledna 2022 od 16:30 hod. v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s.
 

Přidat nový komentář