• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Řídící pracovní skupiny (ŽA_KR)

Jednání Řídící pracovní skupiny (ŽA_KR)
Dne 15. září 2021 proběhlo od 16:30 hod. v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. prezenční formou jednání Řídící pracovní skupiny MAP II SO ORP Žamberk a Králíky.
Členové ŘPS se v rámci jednání věnovali nejprve aktualizaci textu Vize projektu MAP II, dále se seznámili se Třetí evaluační zprávou z projektu MAP II, která hodnotí třetí rok projektu k 31. 8. 2021 (od 1. 5. 2020). Jejím obsahem je kontrola odvedené práce, porovnání s projektovou fichí, a také vydefinování činností, které zbývají do konce projektu.
Na závěr jednání byli členové ŘPS odbornou manažerkou informováni o plánu práce na další období.
Příští jednání ŘPS proběhne 7. října 2021, od 16:30 hod. v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s.

Přidat nový komentář