• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Řídící pracovní skupiny (ŽA_KR)

Jednání Řídící pracovní skupiny (ŽA_KR)

Dne 3. června 2021 proběhlo prezenční formou jednání Řídící pracovní skupiny MAP II SO ORP Žamberk a Králíky.

Nejprve se členové ŘPS zabývali připomínkováním analytické části MAP s tím, že je odborná manažerka seznámila s aktualizací stávající verze dokumentu Analytická část MAP verze 4.0. Členové Řídící pracovní skupiny definovali drobné připomínky, které odborná manažerka zapracuje do dokumentu a doporučili dokument ke schválení Řídícímu výboru (po absolvování veřejného připomínkování).

Dále členové ŘPS definovali jednotlivá opatření (= aktivity) pro novou prioritu a cíle - "Priorita 7: Podpora a rozvoj strategického řízení a plánování ve školách jako procesu, do kterého budou zapojeni všichni pracovníci školy, povede k systematickému rozvoji v definovaných oblastech, ke zvýšení kvality vzdělávání a ke zlepšení klimatu škol".

Poté se věnovali připomínkování vyhodnocení naplňování Akčního plánu a potvrdili stav aktivit - k připravenému dokumentu neměli žádné připomínky a doporučili jej ke schválení Řídícímu výboru.

Na závěr vyplňovali připravený dotazník zaměřený na aktivity spolupráce a na aktivity té školy, v níž daný člen ŘPS pracuje (za účelem připomínkování chystaného šetření).  Členové ŘPS v dotazníku měli uvést např. název aktivity, její cíl, popis, frekvenci realizace, finanční náročnost a zdroje aktivity, spolupracující subjekty, a rovněž to, zda se škola chystá danou aktivitu realizovat i v příštích letech (2021/2022 a 2022/2023) – a pokud ne, tak zdůvodnění proč.

Příští jednání ŘPS proběhne v září 2021.

Přidat nový komentář