• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Řídící pracovní skupiny (ŽA_KR)

Jednání Řídící pracovní skupiny (ŽA_KR)

Na únor 2021 bylo naplánováno jednání Řídící pracovní skupiny MAP II SO ORP Žamberk a Králíky.

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR a celkové mimořádné situaci související s epidemií COVID-19 se jednání muselo uskutečnit distanční formou prostřednictvím e-mailu a dotazníku na Google disku, a to od 23. února 2021 do 2. března 2021.

Odborná manažerka rozeslala členům pracovní skupiny e-mail s prezentací, jejíž součástí byl odkaz na Google dotazník, který měli členové pracovních skupin vyplnit. V rámci Google dotazníku se členové vyjadřovali zejména k tématu komunikace s rodiči v době pandemie. Zjištěné výsledky dotazníku slouží jako průzkum v reakci na aktuálních situaci, příp. budou podkaldem pro plánování nových aktivit.

Na závěr jednání členové svým hlasováním rozhodli o termínu příštího setkání Řídící pracovní skupiny, které proběhne v termínu: 12. dubna 2021 po společném jednání Pracovních skupin. O formě jednání bude rozhodnuto s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace v ČR a členové Řídící pracovní skupiny o ní budou informováni e-mailem v dostatečném předstihu.

Členové Řídící pracovní skupiny měli vedle vyplnění Google dotazníku také možnost zúčastnit se on-line společného setkání prostřednictvím platformy ZOOM. Toto on-line setkání proběhlo 1. března 2021 od 15:00 hod. a pro členy ŘPS bylo dobrovolné.

Přidat nový komentář