• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Řídící pracovní skupiny (ÚO_ČT)

Jednání Řídící pracovní skupiny (ÚO_ČT)
Dne 13.09.2021 proběhlo od 17:00 hod. v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s. jednání Řídící pracovní skupiny ze SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová
Členové ŘPS se v rámci jednání věnovali nejprve vyhodnocení naplnění Akčního plánu pro školní rok 2020/2021, k Akčnímu plánu neměli žádné připomínky, doporučili dokument předložit ke schválení Řídícímu výboru, který proběhne dne 4. 11. 2021. 
Odborná manažerka informovala členy ŘPS o probíhajícím sběru neinvestičních aktivit. Představila jim dotazník, jehož prostřednictvím je sběr neinvestičních aktivit realizován. Poté zadala členům ŘPS konkrétní příklad, aby si zkusili v rámci pracovní části sami tento dotazník vyplnit. Dále členům ŘPS ukázala tabulku stávajících neinvestičních aktivit, u kterých bude provedeno došetření, zda aktivity budou probíhat v letošním a příštím školním roce. Sdělila rovněž členům ŘPS, že odkaz na dotazník bude rozeslán zapojeným učitelům MŠ a ZŠ, bude také veřejně přístupný na webových stránkách projektu MAP II a Facebooku. Členové ŘPS neměli k chystanému šetření a dotazníku žádné doplnění.
Odborná manažerka následně shrnula členům ŘPS aktualizaci Analytické části MAP. Členové ŘPS neměli k Analytické části MAP, verze 4.0, žádné připomínky, vzali na vědomí, že bude od 11. do 15. října 2021 ještě probíhat konzultační proces, a pokud z něj nevzejdou žádné připomínky, bude předložen Řídícímu výboru dne 4.11.2021 ke schválení
Dále na tomto jednání ŘPS dostali členové ŘPS za úkol revizi dlouhodobých opatření k naplnění jednotlivých cílů. S předstihem dostali k prostudování v příloze e-mailu dokument „Dlouhodobá opatření – aktualizace“, kterého se revize týkala. Členové ŘPS s tímto dokumentem vyjádřili svůj souhlas a neměli k němu žádné další připomínky.
Na závěr jednání ŘPS seznámila odborná manažerka členy ŘPS s pozvánkami na plánované akce v rámci Implementačního projektu 4.1 Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností a 2.13 Podpora znalostních kapacit.
Další jednání Řídící pracovní skupiny proběhne v termínu 20. října 2021, od 16:30 hod., na ZŠ Bratří Čapků 1332, Ústí nad Orlicí.

Přidat nový komentář