• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

Jednání Pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

Jednání Pracovní skupiny pro financování v SO ORP Žamberk a Králíky se uskutečnilo distanční formou prostřednictvím e-mailové komunikace a sdíleného dokumentu na Google disku, a to od 6. prosince 2021 do 13. prosince 2021

Odborná manažerka rozeslala všem členům e-mail, jehož součástí byla prezentace k jednání PSF se zadáním práce, kterou měli členové PSF zpracovat formou sdíleného dokumentu na Google disku.

Členové Pracovní skupiny pro financování byli v prezentaci seznámeni s aktuálními informacemi z projektu s tím, že se jedná o závěrečnou fázi projektu MAP II. Ukončení projektu bude k datu 30. 04. 2022 (setkání PSF proběhne ještě v termínech: únor 2022 a duben 2022). Na MAP II pak naváže projekt MAP III, a to od 01. 05. 2022 – MAP III bude bez implementačních aktivit, jeho obsahem bude pouze strategické plánování – tato podoba MAP III již byla schválena řídícím orgánem.

Dále byli členové PSF pozváni na Závěrečnou konferenci – Veletrh úspěchů škol s podporou MAP II: termín konání pro SO ORP Žamberk a Králíky je 15. 02. 2022, od 14:00 do 17:00 hod., v Divišově divadle v Žamberku.

V pracovní části se nejprve věnovali aktualizaci zdrojů financování - aktuální výzvy, různé dotační programy, granty a výzvy, v jejichž rámci lze žádat o finanční podporu na různé aktivity. Poté měli za úkol uvést do sdíleného dokumentu na Google disku, s jakými konkrétními programy/výzvami/granty mají přímou zkušenost (a jakou).

V pracovní části se následně zabývali aktualizací seznamu místních lídrů. Tzv. "místní lídři" jsou odborníky v daných oblastech (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a rovné příležitosti). Každé území má své místní lídry (Žamberk a Králíky, i Ústí nad Orlicí a Česká Třebová), na něž se jejich ostatní kolegové z území mohou obrátit o radu a pomoc. 

Příští jednání PSF proběhne 2. února 2022, od 15:00 hod., v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s

 

Přidat nový komentář