• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

Jednání Pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

Dne 1. března 2021 mělo proběhnout jednání Pracovní skupiny pro financování MAP II SO ORP Žamberk a Králíky.

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR a celkové mimořádné situaci související s epidemií COVID-19 se jednání muselo uskutečnit distanční formou prostřednictvím e-mailu a dotazníku na Google disku, a to od 1. března 2021 do 9. března 2021.

Odborná manažerka rozeslala členům pracovní skupiny e-mail s prezentací, jejíž součástí byl odkaz na Google dotazník, který měli členové pracovních skupin vyplnit a který byl zaměřený na komunikaci s rodiči v době pandemie a na Agregovaný Popis potřeb. Dále byl součástí e-mailu jako příloha vlastní dokument „Agregovaný Popis potřeb“, k němuž se členové PSF měli vyjadřovat v rámci dotazníku.

V rámci jednání byli členové PSF nejprve seznámeni s aktuálními informacemi z projektu, s výsledky pracovních skupin a dalšího šetření týkajícího se komunikace rodičů a školy v době pandemie a s postupem při zpracovávání dokumentu "Agregovaný Popis potřeb". Po prostudování těchto informací pak vyplňovali sami za sebe výše zmiňovaný dotazník na Google disku.

Na závěr jednání členové svým hlasováním rozhodli o termínu příštího setkání Pracovní skupiny pro financování, které proběhne v termínu: 19. dubna 2021. O formě jednání bude rozhodnuto s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace v ČR a členové PSF o ní budou informováni e-mailem v dostatečném předstihu.

Přidat nový komentář