• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

Jednání pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

09. listopadu 2023 proběhlo poslední jednání Pracovní skupiny pro financování v rámci projektu MAP III na území Žamberecka a Králicka.

Na jednání dorazila také evaluátorka, která se členy PSF prošla vzniklou závěrečnou Evaluační zprávu.

Poté odborná manažerka prošla se členy PSF Finální dokument MAP a vypořádali připomínky z konzultačního procesu.

Členové PSF postupně prošli všechny body jednání a doporučili dokumenty ke schválení Řídícímu výboru MAP, který proběhne formou hlasování per rollam od 13. listopadu do 24. listopadu.

Děkujeme všem členům pracovní skupiny za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

Přidat nový komentář