• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

Jednání pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

25. května 2023 proběhlo poslední jednání Pracovní skupiny pro financování v tomto školním roce (na území Žamberecka a Králicka). Toto jednání výjimečně probíhalo pouze online formou, prostřednictvím aplikace ZOOM.

Odborná manažerka Michaela Boková přivítala přítomné v 15:30 a zahájila jednání. V rámci prvního bodu jednání členové PSF doporučili předložit Vyhodnocení Akčního plánu na období od 1. 3. 2022-31. 8. 2023 ke schválení ŘV, který má jednání naplánované na 13. června 2023.

V dalším bodě jednání se členové pracovní skupiny zabývali Strategickým rámcem, konzultačním prosecem a vypořádáním připomínek. Následně vše také doporučili ke schválení ŘV.

Na závěr proběhla diskuze, kdy OM informovala přítomné o schůzce pro školy, která je naplánována na 22. června 2023 v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s.  v Žamberku. Schůzka bude zaměřena na sdílení k akčním plánům na roky 2024 a 2025 - sdílení zkušeností a mapování potřeb v území.

Jednotliví členové nás informovali o aktuálním dění v území. V Klášterci nad Orlicí se připravují oslavy 100 let školy, kam jsou všichni zváni. A příští týden se v MŠ Letohrad, U Dvora uskuteční dětský den ve školce, kde bude vítána i široká veřejnost.

OM na závěr poděkovala všem členům PSF za účast a informovala, že následující schůzka PSF proběhne až na podzim 2023. Termín bude upřesněn až po zahájení nového školního roku.

 

Přidat nový komentář