• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Pracovní skupiny pro financování (ÚO_ČT)

Jednání Pracovní skupiny pro financování (ÚO_ČT)

Dne 12. října 2020 proběhlo od 16:00 hodin v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí jednání Pracovní skupiny pro financování.

Odborná manažerka nejprve členy pracovní skupiny seznámila s nově přidanými projektovými záměry do Strategického rámce, a poté se pracovní skupina zabývala aktualizací Dotazníku k Popisu potřeb škol, kde především zamýšleli nad otázkami k nákladovosti vzdělávání, volnočasových aktivit, investicemi při vstupu dětí do 1. třídy ZŠ apod. Dále se členové pracovní skupiny seznámili s výstupy evaluace (Sebehodnotící zpráva a Evaluační zpráva) a na závěr setkání diskutovali o tom, jak by projekt MAP mohl pomoci školám v současné situaci.

Více informací o této pracovní skupině naleznete ZDE.

Fotogalerie

Jednání Pracovní skupiny pro financování (ÚO_ČT)

Přidat nový komentář