• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání pracovní skupiny pro financování (ÚO_ČT)

Jednání pracovní skupiny pro financování (ÚO_ČT)

Poslední jednání Pracovní skupiny pro financování v rámci projektu MAP III proběhlo 07. listopadu 2023 tradičně v Pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru Ústí nad Orlicí.

Odborná manažerka Šárka Šmídová přivítala všechny přítomné členy Pracovní skupiny pro financování a zahájila jednání v 16:00 hod. Poté seznámila všechny přítomné s dnešním programem jednání, který byl následující:

  • Výstupy evaluace MAP
  • Aktualizace analytické části MAP
  • Akční plány na roky 2024 a 2025
  • Finální dokument MAP III
  • Sběr investičních záměrů do SR verze 5.0
  • Aktuální dotační možnosti
  • Diskuse

Členové PSF postupně prošli všechny body jednání a doporučili dokumenty ke schválení Řídícímu výboru MAP, který proběhne formou hlasování per rollam od 13. listopadu do 24. listopadu.

Děkujeme všem členům pracovní skupiny za jejich ochotu, nadšení i čas. Velmi si vzájemné spolupráce ceníme.

Přidat nový komentář