• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání pracovní skupiny pro financování (ÚO_ČT)

Jednání pracovní skupiny pro financování (ÚO_ČT)

Poslední jednání Pracovní skupiny pro financování v tomto školním roce proběhlo 30. května 2023 tradičně v Pedagogicko-psychologické poradně a speciálně pedagogickém centru Ústí nad Orlicí.

Odborná manažerka Šárka Šmídová přivítala všechny přítomné členy Pracovní skupiny pro financování a zahájila jednání v 16:30 hod. Poté seznámila všechny přítomné s dnešním programem jednání, který byl následující:

  • Návrhy zdrojů financování k neinvestičním aktivitám
  • Aktualizace sborníku neinvestičních aktivit
  • Aktualizace strategického rámce 4.0
  • Akční plány na roky 2024 a 2025
  • Vyhodnocení akčního plánu a diskuze

Členové PSF postupně prošli všechny body jednání a doporučili dokumenty ke schválení Řídícímu výboru MAP, který se uskuteční 13. června 2023.

Příští jednání Pracovní skupiny pro financování proběhne během podzimu 2023 (přesný termín bude upřesněn).

Přidat nový komentář