• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání odborných pracovních skupin (ÚO_ČT)

Jednání odborných pracovních skupin (ÚO_ČT)

Dne 4. května se sešly na jednání všechny tři odborné pracovní skupiny: PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti, PS pro rozvoj matematické gramotnosti i PS pro rovné příležitosti.

Prvním bodem jednání byla evaluace projektu MAP, na kterou dorazila také evaluátorka, která celou evaluaci vedla.

Členové pracovních skupin pracovali ve svých skupinách a snažili se vyhodnotit cíle MAP, přemýšleli nad možnostmi fungování projektů, definovali si konkrétní pozitivní i negativní změny, které jim projekt přinesl.

Následně se slova ujala opět odborná manažerka Šárka Šmídová a společně se členy PS se věnovali místním lídrům, neinvestičním aktivitám a dalším bodům jednání.

Následující jednání proběhne na přelomu září a října 2023 a termín bude upřesněn až po zahájení školního roku 2023/2024.

Přidat nový komentář