• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Dokumenty schválené Řídícím výborem

Dokumenty schválené Řídícím výborem

V červnu 2021 proběhlo hlasování Řídícího výboru pro SO ORP Žamberk a Králíky, které bylo realizováno formou per-rollam. V záložce Dokumenty jsou zveřejněny tyto schválené dokumenty:

1. Analytická část
2. Východiska pro strategickou část
3. SWOT analýza
4. Zhodnocení Akčního plánu
 

Přidat nový komentář