• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Burza pracovního uplatnění na PSŠ Letohrad

Burza pracovního uplatnění na PSŠ Letohrad

On-line Burza pracovního uplatnění probíhala na Průmyslové střední škole Letohrad v rámci on-line Dne otevřených dveří, a to ve dnech 15. ledna 2021 od 14:00 do 18:00 hod. a 16. ledna 2021 od 08:00 do 13:00 hod.

V pátek i sobotu byli ​po celou dobu konání této akce on-line nejen výchovný poradce PSŠ, Mgr. Michal Volštát, ale i další pedagogičtí pracovníci PSŠ Letohrad, kteří podávali zájemcům informace o studiu na PSŠ (jak na maturitních oborech, tak i učebních oborech).

V pátek byli připojeni on-line rovněž zástupci firem GAF, s.r.o. Žamberk a Subterra, a.s. Praha. Další firmy (Eurovia, Správa železnic, Chládek a Tintěra Pardubice) připravili videoprezentace, které byly zveřejněny v rámci propagace Burzy.

Možnosti seznámit se s obory PSŠ a navazujícím uplatněním využilo 20 zájemců (žáků ZŠ). Cílem setkání bylo představení a popularizace oborů dopravního stavitelství, a to jak žákům, tak i jejich rodičům a široké veřejnosti, a také zvýšení zájmu o technické obory obecně. Z celé akce bylo zřejmé, že kromě nejistoty, která vyplývá ze současné situace a vytváří otázky kolem organizace přijímacího řízení, byla otázka praxí a zejména pracovního uplatnění hlavním předmětem zájmu žáků i jejich rodičů.

Přidat nový komentář