• Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

MAP OP JAK

31.08.2023

Aktuální informace o projektu

Prosinec 2023


Rádi bych Vám touto cestou sdělili, že úspěšně pokračujeme v realizaci projektů MAP (MAP OP JAK). Jedná se v pořadí již o čtvrtý projekt MAP.
Projekty MAP pro území SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a SO ORP Žamberk a Králíky podpořené z OP JAK prošly úspěšně věcným hodnocením. Projekty se nám povedlo vypracovat a připravit tak, že prošly bez krácení nebo s nepodstatným krácením.
Navazujeme tedy na úspěšně zrealizované předchozí projekty MAP II a MAP III, které byly podpořeny z OP VVV.
Aktuálně se naplno věnujeme přípravě aktivit. Některé aktivity se rozběhnou po novém roce a některé již aktuálně běží. Tyto aktivity budou zaměřené nejen na akční plánování v území, ale také budou zaměřené na implementaci akčních plánů. Implementační projekty odráží potřeby z území a povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.

 

Pokud vás zajímají aktuální informace, sledujte náš web nebo facebook.

Vážíme si vaší spolupráce a těšíme se na další společné roky.

Průběh projektu

Září 2023

Současné projekty MAP (jak pro území SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová tak pro území SO ORP Žamberk a Králíky) budou v listopadu 2023 ukončeny. Ale abychom mohli i nadále pokračovat v naší práci, plánovat, aktualizovat, tvořit a mnoha různými způsoby podporovat a rozvíjet školství, musíme se už nyní věnovat i přípravám na následující projekt. Návazný projekt by měl být realizován od prosince 2023, aby plynule navázal na ten současný. Ale zatímco současný projekt probíhá v rámci operačního programu VVV, následující projekt bude již v rámci operačního programu JAK (Jan Amos Komenský).

  • Žádost na projekt MAP OP JAK pro SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová byla podána 30. 08. 2023.
  • Žádost na projekt MAP OP JAK pro SO ORP Žamberk a Králíky byla podána 25. 09. 2023.