• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

I mimo školu je zábava

30.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

I mimo školu je zábava

inkluzivní vzdělávání

Projekt se snaží podpořit děti v samostatnosti a zároveň zintenzivnit spolupráci se zákonnými zástupci dětí. Zajišťuje také propojení mezi dětmi, rodiči a dobrovolnými organizacemi. Cílem projektu je podpora dětí a žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, u kterých je nutné rozvíjet jejich sociální kompetence. Dále také zvýšit kompetence pedagogickým pracovníkům v osobnostně-sociálním rozvoji a rozvoj jejich kompetencí pro práci s různorodou skupinou dětí a žáků.

V rámci projektu bude realizován víkendový výjezd pro děti a žáky. Tento výjezd bude realizován v jarních měsících 1x ročně. Na výjezd pojede 10-15 dětí se 4 pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Během výjezdu budou děti zapojeny do veškerých činností týkajících se zajištění základních potřeb (příprava jídla, úklid, drobné práce, ...).

Program výjezdů bude zaměřen na sebepoznání, seberozvoj, navazování vztahů a další. Aktivity budou probíhat formou her jak individuálně, tak ve skupině.

V rámci projektu jsou před a po výjezdu organizovány setkání se zákonnými zástupci a pedagogičtí pracovníci absolvují intervizní setkání, které jim pomáhají lépe vyhodnocovat konkrétní problémové situace, které se v průběhu výjezdu vyskytly.

Od roku 2020 je do projektu nově zařazeno setkání vedoucích a dětí před samotným víkendovým výjezdem, aby se důkladněji vzájemně poznali a na víkendovém výjezdu mohli pracovat na potřebách jednotlivých dětí. 

V závěrečné fázi projektu proběhne posouzení potenciálu projektu pro další podporu rozvoje kvalitního vzdělávání v území na platformě aktivit spolupráce a dojde k prezentaci aktivity veřejnosti. 

 

Zapojené subjekty:
 • Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí.
Harmonogram:
 • Jaro 2019 - Víkendový výjezd pro děti a žáky.
 • Podzim 2020 - Víkendový výjezd pro děti a žáky.
 • Podzim 2021 - Víkendový výjezd pro děti a žáky.
Co projekt přinese:

Dětem a žákům:

 • Podporu samostatnosti v neznámém prostředí.
 • Zvýšení sociálních kompetencí, rozvoj schopností a dovedností pro fungování v týmu.
 • Rozvoj vzájemné tolerance.

Pracovníkům organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství:

 • Rozvoj kompetencí pro práci s různorodou skupinou
 • Zvyšování kompetencí v oblasti skupinové práce.
 • Zvyšování kompetencí pro práci s dětmi a žáky ohroženými školním neúspěchem.

Rodičům:

 • Propojení mezi dětmi, rodiči a dobrovolnými organizacemi.
 • Vytvoření prostoru pro sdílení potřeb dětí s odborníky.
 • Rozvoj rodičovských kompetencí.
 • Spolupráci s pedagogickými pracovníky pro zlepšení podpory speciálně vzdělávacích potřeb jejich dítěte.

 

Aktuální informace

pro zapojené subjekty

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 

bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Plakát s informacemi o projektu

Shrnutí pokroku v projektu I mimo školu je zábava

Proběhlé aktivity

úspěšně za námi

Jaro 2021

V současné době probíhá příprava posledního víkendového výjezdu hrazeného z projektu MAP II. Vedoucí mají za sebou první intervizní setkání, druhé je čeká na závěr celého letošního běhu. Termén výjezdu se přesouvá na konec léta 2021😊.

11. - 13. 9. 2020 Výjezd s Pedagogicko-psychologickou poradnou

11. až 13. září proběhl ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí víkendový výjezd v rámci implementačního projektu I mimo školu je zábava. Původní víkendový výjezd byl plánován na květen 2020, ale na základě hygienických opatření musel být přesunut na září 2020.
Celkem se tohoto běhu účastnilo 10 dětí, kteří jsou klienty pedagogicko-psychologické poradny. V průběhu víkendu byl pro ně připraven pestrý program – plný individuálních i skupinových aktivit. 

3.-5. 5. Výjezd s Pedagogicko-psychologickou poradnou

V termínu od 3. do 5. května 2019 proběhl v rámci tohoto projektu první výjezd pro děti s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústí nad Orlicí. Letošní víkedový výjezd se konal v letním táboře Řadov v Brandýse nad Orlicí a zúčastnilo se ho celkem 11 dětí, které si celý víkend naplno užily. Cílem výjezdu bylo podpořit děti ohrožené školním neúspěchem v jejich samostatnosti a rozvoji potřebných dovedností hravou a zábavnou formou.

Důležitou částí této akce bylo i setkání s rodiči před výjezdem a zhodnocení pro rodiče po výjezdu.