• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

I mimo školu je zábava

30.10.2018

Projekt se týká SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

I mimo školu je zábava

inkluzivní vzdělávání

Projekt se snaží podpořit děti v samostatnosti a zároveň zintenzivnit spolupráci se zákonnými zástupci dětí. Zajišťuje také propojení mezi dětmi, rodiči a dobrovolnými organizacemi. Cílem projektu je podpora dětí a žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem, u kterých je nutné rozvíjet jejich sociální kompetence. Dále také zvýšit kompetence pedagogickým pracovníkům v osobnostně-sociálním rozvoji a rozvoj jejich kompetencí pro práci s různorodou skupinou dětí a žáků.

V rámci projektu bude realizován víkendový výjezd pro děti a žáky. Tento výjezd bude realizován v jarních měsících 1x ročně. Na výjezd pojede 10-15 dětí se 4 pracovníky Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí. Během výjezdu budou děti zapojeni do veškerých činností týkajících se zajištění základních potřeb (příprava jídla, úklid, drobné práce, ...).

Program výjezdů bude zaměřen na sebepoznání, seberozvoj, navazování vztahů a další. Aktivity budou probíhat formou her jak individuálně, tak ve skupině.

 

Zapojené subjekty:
 • Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí.
Harmonogram:
 • Jaro 2019 - Víkendový výjezd pro děti a žáky.
 • Jaro 2020 - Víkendový výjezd pro děti a žáky.
 • Jaro 2021 - Víkendový výjezd pro děti a žáky.
Co projekt přinese:

Dětem a žákům:

 • Podporu samostatnosti v neznámém prostředí.
 • Zvýšení sociálních kompetencí, rozvoj schopností a dovedností pro fungování v týmu.
 • Rozvoj vzájemné tolerance.

Pracovníkům organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství:

 • Rozvoj kompetencí pro práci s různorodou skupinou
 • Zvyšování kompetencí v oblasti skupinové práce.
 • Zvyšování kompetencí pro práci s dětmi a žáky ohroženými školním neúspěchem.

Rodičům:

 • Propojení mezi dětmi, rodiči a dobrovolnými organizacemi.
 • Vytvoření prostoru pro sdílení potřeb dětí s odborníky.
 • Rozvoj rodičovských kompetencí.
 • Spolupráci s pedagogickými pracovníky pro zlepšení podpory speciálně vzdělávacích potřeb jejich dítěte.

 

Aktuální informace

pro zapojené subjekty

Odborná manažerka a kontaktní osoba:
Mgr. Adéla Bednářová 

bednarova@mas.orlicko.cz, 735 755 725.

 

Plakát s informacemi o projektu