• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Informace k realizaci projektu MAP v souvislosti s aktuální situací

19.03.2020

Informace:

Informace k realizaci projektu MAP v souvislosti s aktuální situací – informace pro účastníky akcí a zapojené osoby

Dovolujeme si zveřejnit aktuální informace k projektovým aktivitám v rámci MAP:

Aktualizace: 14.05.2021
S částečným rozvolněním vládních opatření přicházejí i změny v činnosti projektů MAP:
- Volnočasové kroužky realizovány ve vnitřních prostorech mohou být vedeny s nejvýše 3 účastníky a 1 vedoucím kroužku
- Na akcích konaných ve vnějších prostorech může být přítomno více účastníků (max. 30) s dodržením patřičných rozestupů (resp. musí být dodrženo 15 metrů čtverečních plochy na osobu)
- Odpovědné osoby musí vést evidenci účastníků pro případné epidemiologické šetření (včetně negativních testů na covid)
- Vzdělávací aktivity, kde bývá více účastníků, stále probíhají v online režimu
Pokud máte nějaké dotazy, můžete se na nás obrátit. Kontakty naleznete ZDE
Můžete se také podívat, jaké vzdělávací aktivity pro vás chystáme.

Aktualizace: 11.04.2021
V době trvání nouzového stavu nebylo možné realizovat aktivity prezenční formou. Realizace volnočasových kroužků probíhá distanční formou, vzdělávací akce se nadále konají on-line prostřednictvím platformy ZOOM. Aktivity, které není možné realizovat distanční formou, jsou pozastaveny.

Aktualizace: 01.03.2021
Vážení,
i nadále pokračujeme v již zaběhlém režimu, kdy nerealizujeme prezenční aktivity do konce vyhlášeného nouzového stavu, tj. do 28. března 2021, (resp. do celkového zlepšení situace). Aktivity probíhají distanční formou (včetně některých zájmových kroužků pro děti); aktuálně řeší odborné manažerky zpracování Popisů potřeb, tvorbu Agregovaného popisu potřeb, distační jednání Pracovních skupin.

V případě jakýchkoli nejasností kontaktujte své projektové manažery.
Vzdělávací aktivity, které jsou pro Vás přichystané on-line viz:
https://www.maporlicko.cz/planovane-aktivity
 

Aktualizace k 31.01.2021

26.01.2021 - Moderní metody výuky předmatematické gramotnosti v MŠ (Ukázková hodina) - přesunuta na 23.03.2021, příp. 20.04.2021, event. 12.05.2021 (bude záležet na aktuální epidemiologické situaci/stupni PES)
28.11.2020 - Víkendový maraton s roboty (odložen na jaro 2021)
23.11.2020 – Workshop Lateralita u dětí v MŠ - ZRUŠENO
19.11.2020 – Ukázková hodina Začít spolu na základní škole (náhradní termín: jaro 2021)
12.11.2020 – Ukázková hodina Začít spolu v mateřské škole (náhradní termín: jaro 2021)
05.11.2020 – Stáž Školamyšl (náhradní termín: 17.12.2020)
26.10.2020 – Metoda FIE ve školách
13.10.2020 – Děti v pasti sociálních sítí II
06.10.2020 – Evaluace v mateřské škole 
Kroužky – Agroenvironmentální výchova, Robotika, Dědečkova dílna, Železniční modelářství a Naprogramuj si svého robota – jsou ZRUŠENY
 
Aktualizace: 09.10.2020
Převážná většina aktivit bude nadále probíhat za dodržení podmínky 10 účastníků (zpravidla 9 účastníků + lektor/vedoucí/...) a zajištění požadovaných hygienických podmínek (odstupy).
Aktivity, u kterých není možné tuto podmínku zajistit, budou odloženy.
Přihlášky na uvedené akce zůstávají v platnosti, přihlášeným účastníkům bude náhradní termín sdělen e-mailem. 
Pro zapojené partnery/školy nadále platí výzva ke sdělení omezení k zapojení do aktivit MAP - prosíme Vás, pokud nejste schopni aktivity, které s námi realizujete, z různých důvodů zajistit, informujte o tom, prosím, svého odborného manažera - více zde.
Aktuálně odložené akce:
13.10.2020 - Děti v pasti sociálních sítí II
 
 

Aktualizace: 14.04.2020

  • workshop Evaluace v mateřské škole, který se měl uskutečnit 27.04.2020 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí, je PŘESUNUT na náhradní termín 06.10.2020 (od 13:00 do 17:00 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí). 
  • ukázková hodina s názvem Skřítkova naučná stezka, která se měla konat 27.04.2020 v MŠ Čtyřlístek, Žamberk, se v tomto termínu NEUSKUTEČNÍ. O náhradním termínu jednáme a budeme Vás o něm s dostatečným předstihem informovat.
  • ukázková hodina s názvem Čtenářské dílny u žáků se SVP, která byla prozatímně přesunuta na 21.04.2020 ve Speciální základní škole Králíky, je ODLOŽENA na podzim 2020 (až budeme znát konkrétní termín, budeme všechny přihlášené účastníky o něm přednostně informovat).

Aktualizace: 23.03.2020

  • workshop Metody a formy vzdělávání dětí mladších 3 let I. a II., který se měl uskutečnit 01.04.2020 v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí, je ODLOŽEN. O náhradním termínu jednáme s paní lektorkou.
  • ukázková hodina s názvem Čtenářské lekce u žáků na 2. stupni, která se měla konat 26.03.2020 na Základní škole Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332, se v tomto termínu NEUSKUTEČNÍ. Pokud bude domluven náhradní termín, budeme Vás o tom s dostatečným předstihem informovat.
  • ukázková hodina s názvem Čtenářské dílny u žáků se SVP, která byla původně přichystaná na 24.03.2020 ve Speciální základní škole Králíky, je (prozatím) PŘESUNUTA na termín 21.04.2020 (a to pouze za předpokladu, že ji v tomto náhradním termínu stávající situace umožní realizovat).

Vydáno: 19.03.2020

Semináře, ukázkové hodiny, exkurze a obdobné akce:

Zarezervované (naplánované) akce nejsou zrušeny, ale odloženy. Ke dni 16.3.2020 byly odloženy všechny akce naplánované v týdnu od 16.3. do 27.3.2020. K dalším týdnům vydá kancelář MAP informaci vždy s týdenním předstihem.

Kroužky, workshopy a další pravidelné akce:

Realizace veškerých aktivit je dočasně pozastavena.

Informace pro zaměstnance projektu na DPP (koordinátoři projektů, tutoři, zapojení učitelé, lektoři, … ):
Váš projektový manažer Vás bude kontaktovat a průběžně s Vámi bude konzultovat Vaše možnosti aktuální aktivní participace na aktivitách projektu. Principiálně platí, že veškeré aktivity (s výjimkou výše uvedených) kontinuálně nadále probíhají.
Vzhledem k fázi projektu (aktuálně je zrealizováno 50% projektu, projekt pokračuje ještě 2 roky) bude postup tento:

Zaměstnanci na DPP, jejichž práce není přímo závislá na fyzickém kontaktu s dalšími osobami, bude pokračovat dle původního plánu.
Zaměstnanci v pozicích vedoucích kroužků mohou čas využít pro přípravu materiálů/podkladů, studiu a zpracování dílčích výstupů.

Řídící výbor:

Řídící výbor – 28.4.2020 proběhne v plánovaném termínu s využitím prostředků pro vzdálenou komunikaci (per-rollam, telekonference, … ).

Komunikace:
Komunikace aktuálně probíhá primárně prostřednictvím emailu a telefonu. Všichni projektoví manažeři pracují v režimu home-office
Kontakty naleznete ZDE.
Pro zasílání dokumentů využijte poštu, nebo ideálně datovou schránku MAS:  328e35a
K dnešnímu dni bylo zprovozněno také cloudové řešení pro komunikaci formou video-konferencí s využitím veřejně dostupné aplikace www.zoom.us  . Tato může být využívána jak pro komunikaci s Vaším projektovým manažerem, tak v rámci účastníků navzájem. Stránky jsou v angličtině, ovládání je však velmi intuitivní. Požádejte svého projektového manažera o pomoc.

V případě delšího trvání karanténních opatření bude toto řešení využíváno pro komunikaci v rámci jednání ŘPS, PS, atd…

Prosíme Vás o shovívavost v případě delší reakční doby našeho týmu, ale snažíme se pracovat, co to jde.

Přejeme Vám pevné zdraví!

Ing. Ivana Vanická

Ředitelka MAS ORLICKO, z.s.