• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

VÝZVA pro školy/partnery ke sdělení případných omezení na participaci v aktivitách MAP

20.08.2020

Informace:

V souvislosti s vydáním Manuálu pro Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 a dalšími vydanými nařízeními a opatřeními Vlády ČR a MŠMT žádáme ředitele škol v území MAS ORLICKO, z.s. a další zapojené partnery projektů MAP o případné stanovisko k nastaveným opatřením, které by se týkalo aktivit, které společně realizujeme v projektu MAP II.

Potřebujeme být průběřně informováni, zda bude implementace těchto doporučení/nařízení ve Vaší škole mít dopad na plánované aktivity projektu (výjezdy, ukázkové hodiny ve školách, účast na seminářích prezenční formou, …). Pro zajištění aktivit běží cenové poptávky a objednávky, které bychom museli stornovat a v případě omezení aktivit a výstupů reagovat změnovým řízením projektu, případně alternativním řešením tak, aby bylo dosaženo cílů projektu tam, kde proběhly výdaje na vybavení.

Žádáme Vás tímto o podání informace v případě, že by se Vámi nastavené opatření jakýmkoli způsobem dotkla společných aktivit do 4.9.2020 a dále vždy, když se situace změní.

V případě nejasností, nebo dotazů, kontaktujte své projektové manažery.

V případě, že na email / výzvu nebudete reagovat, budeme předpokládat, že se aktivit bude účastnit nadále beze změny.