• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se právě děje v MAP

Podívejte se, na čem právě pracujeme.

Aktualizace Strategického rámce MAP

01.03.2018

Informace:

Do 31. března 2018 probíhá sběr investičních záměrů pro aktualizaci Strategického rámce MAP. 

Pokud máte záměr, který by měl být zařazen do Strategického rámce MAP, jak máte postupovat?

  • vyplnit dotazník k projektovým záměrům (přiložený níže);
  • vyplněný dotazník zaslat ke kontrole na hruska@mas.orlicko.cz;
  • zkontrolovaný dotazník nechat potvrdit svému zřizovateli;
  • originál podepsaného dotazníku doručit na adresu MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk;
  • Vámi doručený dotazník bude zařazen do Strategického rámce MAP do roku 2023.

V přiložených Strategických rámcích MAP se můžete podívat, které záměry jsou evidovány.

MAS ORLICKO, z.s. plánuje v průběhu jara vyhlásit výzvy na podporu infrastruktury pro vzdělávání (více informací naleznete v přiložených souborech nebo na webu mas.orlicko.cz). 

Soubory

Dotazník - investiční záměry

Strategické rámce MAP do roku 2023 - verze 3.0

Jarní výzvy MAS ORLICKO, z.s.