• Logo EU
 • Logo MAP UO
 • Logo MAP Žamberk
 • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Dlouhodobé aktivity v MAP

Podívejte se, na naše dlouhodobé události.

Sdílený ICT odborník

10.12.2020

Projekt se týká SO ORP Žamberk a Králíky i SO ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová

Sdílený ICT

odborník

Cílem projektu je zlepšit úroveň vzdělávání v oblasti informační výchovy. Projekt se zaměřuje na poskytování ICT podpory školám, zmapování potřeb školy v oblasti informačních technologií a rozvoj tohoto tématu. Základem této aktivity je spolupráce školy a ICT odborníka.

 

Zapojené subjekty:
 • ZŠ a MŠ Verměřovice
 • ​ZŠ a MŠ Líšnice
 • MŠ a ZŠ Josefa Luxe Nekoř
 • ZŠ a MŠ Sopotnice
 • ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice
 • ZŠ Česká Třebová, Ústecká ulice
 • MŠ Česká Třebová, U Koupaliště
 • ZŠ Dolní Dobrouč
Harmonogram:
 • 12/2020: Analýza potřeb školy v oblasti ICT
 • 12/2020 - 12/2021: Přímá podpora školy
 • ​1/2022: Evaluace aktivity
Co projekt přinese:
Pedagogickým pracovníkům:
 • zvyšování profesních dovedností
 • podporu v oblasti IT
Dětem a žákům:
 • kvalitnější vzdělávání v oblasti IT
Školám:
 • modernizaci IT vybavení
 • ​zvýšení efektivity a kvality výuky

Aktuální informace

pro zapojené školy

Kontaktní osoby:

Proběhlé aktivity

již za námi

Duben 2021 - pokračování podpory školám

Podpora školám v oblasti IT technologií je neustále v plném proudu!
V rámci této aktivity pomáhají naši IT odborníci školám s nejrůznějšími potřebami právě v oblasti IT technologií. V této době, kdy školám není umožněno vzdělávat žáky prezenčně  tak často dochází k podpoře a zkvalitnění online výuky. Ředitelé a učitelé se ale na IT odborníky také mají možnost obrátit s prosbou o pomoc při zajištění informačně-technologického chodu školského zařízení.
Podpora ze strany IT odborníků je značná, neboť během prvních čtyř měsíců realizace aktivity (prosinec 2020 - březen 2021) poskytly školám již více než 130 hodin přímé podpory!