• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Řídící pracovní skupina pro ZŠ

Členové řídící pracovní skupiny se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Řídící pracovní skupiny

Základní škola a Mateřská škola Písečná, okres Ústí nad Orlicí Květoslava Stejskalová
Základní škola Letohrad, U Dvora 745 Mgr. Hana Pavlíčková
Základní škola Jablonné nad Orlicí PhDr. Simona Mikysková
CEMA Žamberk, z.ú. Lucie Malá
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí Mgr. Markéta Sychrová