• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Řídící pracovní skupina pro MŠ

Členové řídící pracovní skupiny se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Řídící pracovní skupiny

Mateřská škola ČTYŘLÍSTEK, Žamberk Bc. Iva Pražáková
Mateřská škola Králíky, Moravská Bc. Romana Fabiánová
Klášterec nad Orlicí - starostka Bc. Lenka Ševčíková
Strom života Lesní klub Letohrad Mgr. Veronika Peteráčová
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí Mgr. Olga Skládalová Keprtová