• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Realizační tým

Realizační tým je zodpovědný za průběh projektu MAP v souladu s žádostí o podporu. Spolu s pracovními skupinami vytváří podklady pro jednání Řídícího výboru. 

Realizační tým se skládá z:

  1. Administrativního týmu
  2. Odborného týmu

1. Administrativní tým

Projektový manažer MAP Lenka Šťovíčková

Řídí celý projekt, administrativní i odborný tým, současně je hlavní kontaktní osobou projektu.

Finanční manažerka MAP Martina Pařilová, DiS.

Zodpovídá za finanční řízení projektu.

Administrativní pracovnice Bc. Lucie Osuská

Poskytuje podporu celému realizačnímu týmu MAP

2. Odborný tým

Odborná manažerka MAP Michaela Boková

Zodpovídá za faktickou realizaci odborných aktivit projektu.

Odborná manažerka MAP Mgr. Veronika Výborná

Zodpovídá za faktickou realizaci odborných aktivit projektu.

Odborná garantka projektu MAP PhDr. Petra Novotná

Zodpovídá za odbornou stránku projektu.

Odborná garantka pro Řízení MAP Ing. Ivana Vanická

Zodpovídá za klíčovou aktivitu Řízení MAP.

Kontakty na pracovníky realizačního týmu