• Logo EU
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve srpávním obvodu obcí s rozšířenou působností Žamberk a Králíky.

Koordinátor dětských pracovních skupin

PhDr. Petra Novotná - koordinátor dětských pracovních skupin.

Koordinátor má na starosti zapojení kontrolní dětské skupiny v podobě školních parlamentů do projektu. Cílem této činnosti je do projektu zahrnout a reflektovat názor dětí a žáků.

Zapojené parlamenty:

  • Základní škola Jablonné nad Orlicí
  • Základní škola a mateřská škola Červená Voda
  • Základní škola Letohrad, U Dvora