• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Řídící pracovní skupina pro ZŠ

Členové řídící pracovní skupiny se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Řídící pracovní skupiny

Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332 Mgr. Martin Falta
Základní škola a mateřská škola Libchavy Mgr. Veronika Vaňousová
Městský úřad Česká Třebová - odbor školství, kultury a tělovýchovy Hana Hrdličková
DDM Duha Ústí nad Orlicí Mgr. Štepánka Svobodová
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí Mgr. Jana Klementová