• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Řídící pracovní skupina pro MŠ

Členové řídící pracovní skupiny se v rámci projektu podílejí na přípravě podkladů a jednotlivých dokumentů, plánování a organizování workshopů a kulatých stolů a evaluaci projektu. Současně zajišťují kontakt a přenos informací s cílovými skupinami.

Složení Řídící pracovní skupiny

Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště Andrea Tenenková, DiS.
Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290 Iva Preclíková
Rodičovská veřejnost Michaela Diblíková, DiS.
Mateřské centrum Medvídek Kateřina Fišarová
Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí Mgr. Ludmila Jirásková