• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Řídící pracovní skupina

Příští jednání proběhne 17. ledna 2022, od 15:30 hod. v Pedagogicko-psychologické poradně v Ústí nad Orlicí.

Členové Řídící pracovní skupiny se věnují strategickému plánování v MAP. Zpracovávají návrhy a podněty k dílčím tématům procesu akčního plánování, připomínkují dokumenty a výstupy. Jsou spojnicí mezi jednotlivými pracovními skupinami a Řídícím výborem.

Složení Řídící pracovní skupiny

Obec České Libchavy

Mgr. Soňa Applová

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

Mgr. Ludmila Zapletalová

Základní škola a Mateřská škola Libchavy

Mgr.Veronika Vaňousová

Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště

Bc. Andrea Tenenková, DiS.

Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská

Mgr. Miroslava Kroulíková

Mateřská škola Ústí nad Orlicí, Pod Lesem 290

Bc. Iva Vávrová