• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Koordinátor dětských pracovních skupin

Mgr. Jana Klementová - koordinátor dětských pracovních skupin.

Koordinátor má na starosti zapojení kontrolní dětské skupiny v podobě školních parlamentů do projektu. Cílem této činnosti je do projektu zahrnout a reflektovat názor dětí a žáků.

Zapojené parlamenty:

  • Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků 1332
  • Základní škola Česká Třebová, Nádražní ulice
  • Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice