• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Workshop - Diagnostika dítěte předškolního věku

Workshop - Diagnostika dítěte předškolního věku

25. května 2020 od 9:00 probíhal v zasedací místnosti Městského úřadu v Letohradu workshop na téma Diagnostika dítěte předškolního věku. Lektorkou byla Mgr. Jiřina Bednářová.

Workshop blíže seznamoval pedagogy s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí, jako východiskem pro maximální podporu individuálních rozvojových možností dítěte. Účastnice se mj. dozvěděly, co všechno sledovat a pozorovat u dětí, jak s dětmi efektivně pracovat, co by mělo dítě v určitém věku zvládat, jak zjistit úroveň dané schopnosti či dovednosti a jak získané informace zaznamenávat. Dále řešily, co sledovat při posuzování školní zralosti a jak děti dobře připravit na školu. 

Vše samozřejmě probíhalo za dodržení všech stanovených hygienických opatření 😷!

Děkujeme MĚSTU LETOHRAD za vstřícné poskytnutí zázemí v této náročné době!!!

A jaké byly ohlasy účastníků na tento workshop?:
"Přínosný, srozumitelný, oceňuji příklady z praxe."
"Inspirativní."
"Příjemný čas k uvědomění si svých znalostí a k získání dalších."
"Ujasnila a obohatila jsem své vědomosti."
"Skvělý, pokud bude možnost, ráda se zúčastním dalšího semináře s Mgr. Bednářovou."
"Splnil nadmíru mé očekávání, děkuji."

Tento workshop proběhl v rámci dlouhodobého projektu s názvem Budování znalostních kapacit a sdílení zkušeností. Jedná se o otevřenou aktivitu, do které se mohou zapojit všechny školy v území. Více informací o tomto projektu naleznete ZDE.

Fotogalerie

Workshop - Diagnostika dítěte předškolního věku

Přidat nový komentář