• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Podpora škol v plánování s tutorem

Podpora škol v plánování s tutorem

Součástíi aktivity 2.7 Podpory škol v plánování je kromě tvorby Popisů potřeb škol se všemi školami, možnost individuálně strategicky plánovat s tutorem (plátí pro školy Žamberecka a Králicka). Této aktivity se v první polovině projektu zúčastnilo pět škol. Čtyři školy už aktivitu úspěšně dokončily a od dvou z nich Vám přinášíme zpětnou vazbou.

A co je tedy podstatou této aktivity?

  • Individuální podpora ze strany tutora v oblasti strategického plánování (6 společných schůzek)
    • Zvýšení kompetencí v oblasti strategického plánování u ředitelů škol a dalších pracovníků dle potřeby dané školy
    • Vytvoření strategického plánu rozvoje školy

V navazujících dvou letech projektu se těšíme na spolupráci s dalšími dvěma školami :-).

Soubory

Základní škola Letohrad, U Dvora 745

Základní umělecká škola Petra Ebena, Žamberk

Přidat nový komentář