• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti (ŽA_KR)

Jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti (ŽA_KR)

Dne 16. března 2020 se mělo konat od 15:30 hodin v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z. s. jednání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti pro SO ORP Žamberk a Králíky

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu na území ČR a celkové mimořádné situaci týkající se epidemie koronaviru se jednání muselo uskutečnit elektronickou formou prostřednictvím e-mailů a dotazníků, a to od 20. do 25. března 2020.

Odborná manažerka rozeslala členům pracovní skupiny e-mail s prezentací, jejíž součástí byla i pracovní část. V úvodu prezentace shrnula členům pracovní skupiny, že aktivity spolupráce (resp. Sborník aktivit škol a aktivit spolupráce) byly schváleny Řídícím výborem v únoru formou per rollam, kde bylo stanoveno, že se tyto aktivity mj. zaměří na podporu a rozvoj čtenářské gramotnosti. Schváleny byly také priority, které byly vytvořeny v rámci Řídící pracovní skupiny (1/2020), a to konkrétně čtenářské kavárny, kritické myšlení a dramatizace. A právě na tyto priority byla zaměřena praktická část - pro každou prioritu vyplňovali členové pracovní skupiny krátký dotazník umístěný na Google Disku, jehož cílem bylo konkretizovat vybrané oblasti do jednotlivých aktivit spolupráce a Akčního plánu MAP.

Více informací o Pracovní skupině pro rozvoj čtenářské gramotnosti naleznete ZDE.

Přidat nový komentář