• Logo EU
  • Logo MAP UO
  • Logo MAP Žamberk
  • Facebook

Místní akční plán vzdělávání pro území ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová; Žamberk a Králíky.

Co se událo

Co se událo - jak se dařilo - co vzniklo

Jednání Pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

Jednání Pracovní skupiny pro financování (ŽA_KR)

Dne 15. června 2020 proběhlo od 15:15 hodin v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., jednání Pracovní skupiny pro financování.

Na úvod jednání diskutovali členové pracovní skupiny o situaci u nich ve školách v době nouzového stavu a o distanční/online výuce. Dále odborná manažerka shrnula dosavadní průběh a pokrok v projektu MAP II (momentálně se nacházíme v polovině projektu) - byl dovršen celý cyklus akčního plánování, proběhlo zasedání Řídícího výboru formou per rollam, na němž byl schválen mj. Akční plán na druhou polovinu projektu (09/2020 - 02/2022) a byla vybrána aktivita, která mu má být na konci projektu představena ve formě projektové fiche ("Vzdělávání celé sborovny v komplexních tématech").
V pracovní části diskutovali členové pracovní skupiny o tom, jakým způsobem by bylo možné realizovat/financovat všechny aktivity navrhované Řídícímu výboru. A na závěr jednání se zabývali přípravou otázek pro Ing. Pavla Kysilku, CSc., který bude hostem na jednání Řídícího výboru
(30.09.2020, Vzdělávání Řídícího výboru). 

Více informací o této pracovní skupině naleznete ZDE.

Přidat nový komentář